Царичина и Рибарица

Природен резерват Царичина – Рибарица

Всеки, който е минал през вековната елова гора над Рибарица по пътя за хижа „Вежен”, остава омагьосан и пази спомена за гледката. Това е „Царичина” още една дива и зелена България, част от световната мрежа на биосферните резервати. Разположен на близо 33 кв. км в най-северните склонове на Стара Планина. Ядрото на резервата му се оформя от водосбора на Болованджика и е с граница почти до Рибарица . В резерват „Царичина” богатството от животински видове не отстъпва на разнообразната му флората. Гръбначната фауна включва над 30 вида бозайници. В резервата се срещат 90 вида най-различни птици, от които 75 вида …

Continue reading »