Царичина и Рибарица

Природен резерват Царичина – Рибарица

Всеки, който е минал през вековната елова гора над Рибарица по пътя за хижа „Вежен”, остава омагьосан и пази спомена за гледката.

Това е „Царичина” още една дива и зелена България, част от световната мрежа на биосферните резервати. Разположен на близо 33 кв. км в най-северните склонове на Стара Планина. Ядрото на резервата му се оформя от водосбора на Болованджика и е с граница почти до Рибарица .

В резерват „Царичина” богатството от животински видове не отстъпва на разнообразната му флората.

Гръбначната фауна включва над 30 вида бозайници. В резервата се срещат 90 вида най-различни птици, от които 75 вида гнездят.

В реката плува балканска пъстърва и целогодишно почти може да се видят видри.

От представителите на земноводните и влечугите има 15 вида като голяма и планинска водна жаба, дългокрака горска жаба, дървесница, жълтокоремна бумка, дъждовник, жълтоуха водна змия, усойница, смок-мишкар, зелен, стенен, ливаден и живороден гущер.

Най-многобройните представители са господарите на Стара Планина – кафявите мечки. Бродят още порове, златки, сърна, благороден елен, дива свиня, заек, дива котка, язовец, лисица, белка, вълк и др. Изчезнали видове са дивата коза и рисът.

В резервата гнездят малкия и големия ястреб, осоядът и соколът орко. Районът е ловно поле за двойка скални орли и за белогърбия кълвач, който се храни с корояди.

В „ Царичина” се срещат също лещерка, черен кълвач. Някои видове пойни птици включително водната бъбрица, пъстрогушата завирушка , дроздове, чинките и др.

В защитената територия намират убежище и 7 вида сови, които са характерни за България, 4 от които са вписани като важни и изчезващ вид в Червената книга.

На красотата на „Царичина” може да се насладите по време на преход по маршрута хижа „Вежен” – Голямата Шаля – билото Шаля. Въпреки, че това нарушава режима на резервата, ще забележите темповете, с които младите мури и смърчове са превзели билото на планината.

Може би ще дойде време, когато само величествените върхове Вежен и Юмрука, ще се виждат над младата гората.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *